På SeniorCenter Tønder har vi brug for:
”Frivillige Hjælpere”
Både i den daglige dag; men også til specielle
Arrangementer”
så som ”Juleaften”, ”Foredrag” el. lign..

VIGTIGT:

Når du melder dig, kan det være til en ”Tjans”
en bestemt ugedag eller et bestemt arrangement;
men det er aldrig mere fast, end at du til en hver tid
kan melde afbud, ”sige fra” eller stoppe.

Lige nu, mangler vi hjælpere til:

Køkkenet
Kurset: ”Håndarbejde”
Data Stuen” og
Juleaften”.

Henvend dig i køkkenet til:
Inga (30 32 10 47) eller Mie (51 92 31 00)
eller på kontoret (74 72 16 51).

Med venlig hilsen

De frivillige”