Vennekreds

SeniorCenter Tønders Venner

Som medlem af Vennekredsen betaler du 50 kr. om året i kontingent og støtter dermed foreningens formål som er:

Vennekredsens bestyrelse:

Formand:
Iris Mamsen
Tlf: 20 47 45 04
Kasserer:
Annegrete Lynggaard
Tlf: 40 89 11 42
Kirsten Winther
Tlf: 52 38 39 05
Else Møller
Tlf: 21 22 04 55
Johanne Christensen
Tlf:
 72 01 45
Thorkild Wraae
Tlf: 23 47 65 40