Centerrådet

SeniorCenteret ledes af et Centerråd, valgt blandt brugerne af huset på et årsmøde,
der afholdes næste gang inden udgangen af marts 2023.

Centerrådet er:

Formand:
Broder Brodersen
Tlf:     51 94 87 42
mail: bb@tonderrevision.dk
Næstformand/kasserer:
Paul Skøtt
Tlf:     30 54 12 34
mail: paulskoett@paul-skoett.dk
Sekretær
Kirsten Winther
Tlf:     52 38 39 05
mail: kswinther@bbsyd.dk
Sønnik Petersen
Tlf:     25 83 01 79
mail: aogspetersen@gmail.com
Inga Lund
Tlf:    30 32 10 47
mail: ingalund1947@gmail.com 
Inga Petersen
Tlf:     74 73 41 79 el. 42 19 68 22
mail: 
kaerborg@godmail.dk
Tommy Kirk
Tlf:     61 73 75 21
mail: tommy_kirk@msn.com
Gunhild Jacobsen
Tlf:     60 47 06 75
mail: jacobsen.gunhild@gmail.com
Svend Erik Oster
Tlf:     20 74 84  42
mail: sveoster@gmail.com
1. Suppleant:
Else Marie Pedersen
Tlf:     51 92 31 00
mail: miepe@post.tele.dk
2. Suppleant:
Ingrid Nansen
Tlf:     25 13 56 01
mail: ingridnansen@gmail.com
3. Suppleant:
 

 


Nyt fra Centerrådet