Vi har fået "nye" PC-ere i Data-stuen, og de skal bruges!
Herunder er der nogle forslag til kurser / hold.
Kunne du tænke dig, at deltag eller evt. stå som underviser, så skriv eller ring.

Ide nr.: Hvad:
1 Grundlæggende IT
2 Introduktion til en PC - herunder mus og tastatur
3 Internet og informationssøgning
4 E-mails og kalendersystemer
5 Tekstbehandling og redigering af tekster
6 IT-sikkerhed og håndtering af persondata
7 Foto og billedbehandling
8 Fremstilling af foldere og pjecer
9 Fremstilling af hjemmesider
10 Slægtsforskning
11 Brug af regneark
12 Brug af iPad
13 Brug af mobiltelefon
14 Brug af video-samtaler (læge, sygehus, hjemmepleje, m. fl.)
15 Video-redigering
16 You Tube

eller et helt syttende.
Send en e-mail med din ide, eller interesse for et eller flere hold.
Skriv eller ring til:
SeniorCentret:
74 72 16 51, mail: sencentoender@gmail.com