8

Hverdags tysk

 

Du lærer at udtrykke dig i helt enkle sætninger
om dagligdags emner som familie, rejser m.m.
Startgebyret der betales ved påbegyndelse af kursus udgør kr. 150,
samt 30 kr. pr. gang inkl. kaffe

  Tirsdage Kl.: 14.00 - 16.00
  Tovholder:

Gitte Petersen

  Telefon: 24 25 61 05
  E-mail: gpe6270@gmail.com