4

Demens Klub

 

Borgere med lettere Demens
Ulige uger i Terapien  

  Onsdage 9:00 - 11:30
  Tovholder: Heidi Borum Otega
  Telefon: 22 44 25 00
  Mail: mail@selvhjaelpsydvest.dk
  Selvhjælp Sydvest