17

Hyggetime med sang, kaffe og snak

  Alle er velkomne.
  Torsdag i lige uger 14.00 – 15.30
  Tovholder: Kirsten Winther
  Telefon: 52 38 39 05
  Mail: kswinther@bbsyd.dk