11

Hverdags tysk

 

Du lærer at udtrykke dig i helt enkle sætninger
om dagligdags emner som familie, rejser m.m.
Startgebyret der betales ved påbegyndelse af kursus udgør kr. 150,
samt 30 kr. pr. gang inkl. kaffe

  Start 24. januar 2023
  Tirsdage Kl.: 14.00 - 16.00
  Tovholder:

Gitte Petersen

  Telefon: 74 72 36 68 el. 24 25 61 05
  E-mail: gpe6270@gmail.com