Centerrådet

SeniorCenteret ledes af et center-råd valgt blandt brugerne af huset på et årsmøde,
der afholdes næste gang inden udgangen af marts 2025.

Centerrådet pr. 20. marts 2024 er:

Formand:
Paul Skøtt
Tlf.:     30 54 12 34
mail: paul-skoett@outlook.dk
Næstformand:
Inga Petersen
Tlf.:    42 19 68 22
mail: kaerborg@godmail.dk
Kasserer:
Else Marie Pedersen
Tlf.:     51 92 31 00
mail: miepe@post.tele.dk
Sønnik Petersen
Tlf.:     25 83 01 79
mail: aogspetersen@gmail.com
Inga Lund
Tlf.:    30 32 10 47
mail: ingalund1947@gmail.com
Kirsten Winther (Sekretær)
Tlf.:     52 38 39 05
mail: kswinther@bbsyd.dk
Tommy Kirk
Tlf.:     61 73 75 21
mail: tommy_kirk@msn.com
Gunhild Bladt Jacobsen
Tlf.:     60 47 06 75
mail: jacobsen.gunhild@gmail.com
Svend Erik Oster
Tlf.:     20 74 84  42
mail: sveoster@gmail.com
1. Suppleant:
Ulla Posselt
Tlf.:     27 13 45 53
mail: uposselt@gmail.com
2. Suppleant:
Broder Brodersen
Tlf.:     51 94 87 42
mail: bb@tonderrevision.dk 
3. Suppleant:
Jørgen Svennesen
Tlf.:   30 22 57 86
mail: jorgen@svennesen.com