Centerrådet

SeniorCenteret ledes af et Centerråd, valgt blandt brugerne af huset på et årsmøde,
der afholdes næste gang inden udgangen af marts 2023.

Centerrådet er:

Formand:
Broder Brodersen
Tlf: 51 94 87 42
mail: bb@tonderrevision.dk
Næstformand/kasserer:
Paul Skøtt
Tlf: 30 54 12 34
mail: paulskoett@paul-skoett.dk
Sekretær
Kirsten Winther
Tlf: 52 38 39 05
mail: kswinther@bbsyd.dk
Sønnik Petersen
Tlf:25 83 01 79
mail: aogspetersen@gmail.com
Inga Lund
Tlf: 30 32 10 47
mail: ingalund1947@gmail.com 
Inga Petersen
Tlf: 74 73 41 79
mail: kaerborg@godmail.dk
Tommy Kirk
Tlf: 61 73 75 21
mail: tommy_kirk@msn.com
Gunhild Jacobsen
Tlf: 60 47 06 75
mail: jacobsen.gunhild@gmail.com
Svend Erik Oster
Tlf: 20 74 84  42
mail: sveoster@gmail.com
Suppleant:
Else Marie Pedersen
Tlf: 51 92 31 00
mail: miepe@post.tele.dk
Suppleant:
Ingrid Nansen
Tlf: 25 13 56 01
mail: ingridnansen@gmail.com
Suppleant:
Anders Korsgaard Jessen
Tlf.: 29 62 29 80
mail korsgaardjessen@hotmail.com


Nyt fra Centerrådet