Demens Klub

Onsdage

Demens Klub: Borgere med lettere Demens

Start den 26. august  – Ulige uger i Terapien    

Selvhjælp Sydvest: Heidi Borum Otega. Tlf. 22 44 25 00