Damemadhold en gang om månedden

Torsdage

Kl.15.30 – 19.00 Dame madhold en gang om måneden

Laver vi mad i fællesskab og hygger os med at spise den sammen.

Tovholdere: Inga Lund  tlf. 30 32 10 47 – Iris Mamsen tlf. 20 47 45 04.