Datastue

Centeret tilbyder undervisning i brug af computer, iPad og smartphone.

Kontakt tovholder Tom Knudsen på telefon 21 95 40 72 for at høre nærmere