Site Map Contact Us Home
Velkommen
 
 
 
 
 

Velkommen

Til Seniorcenter T�nder

Ribe Landevej 39

6270 T�nder tlf. 74 72 16 51, Mail: sencentoender@gmail.com

�bent mandag - torsdag kl. 8-16. - fredag kl. 8-13.


SeniorCentret er et m�dested for alle T�nder Kommunes borgere over 60 �r, f�rtidspensionister, samt borgere under 60 �r, som st�r udenfor arbejdsmarkedet. I s�rlige tilf�lde kan p�r�rende og �gtef�ller, som ikke opfylder n�vnte kriterier, ogs� deltage i aktiviteter. Tilbuddene er �bne for hele denne m�lgruppe, som kommunen har defineret.
Der kommer dagligt ca.100 brugere i SeniorCentret i vinter perioden. SeniorCentret drives af frivillige

"Vi hj�lper dig til et selvst�ndigt og meningsfuldt liv"

Det overornede form�l er forebyggelse og sundhedsfremme for borgerne. Der skal v�re tale om aktivitetspr�gede tilbud, hvor form�let er at v�re med til at sikre trivsel og livskvalitet hos borgerne b�de gennem motion, fysisk aktivitet og samv�r. Der l�gges v�gt p� fortl�bende aktiviteter frem for enkelte arrangementer. 

SeniorCentrets m�l er:

I dialog mellem brugere,  frivillige og centerr�det  skabes et bredt tilbud af aktiviteter og et godt socialt f�lleskab.

Aktiviteterne styres af frivillige, de er tovholdere p� de enkelte hold,de frivillige er de b�rende kr�fter i huset. Kun fantasien s�tter gr�nser for hvad den enkelte kan deltage og engagere sig i.

Man kan deltage i et af de mange aktivitets tilbud, eller komme ind og hygge sig med snak, kaffe og samv�r.

Hj�lp til selvhj�lp er centrets motto, man yder efter evne og nyder efter behov.  

Seniorcenter.dk